Öz Değer (3.Çakra)

3.Çakra (Güneş Sinir Ağı Çakra)mızın temsil ettiği şey ÖZ-DEĞER. Yani “Kendimize verdiğimiz DEĞER ve bu değeri başkalarına nasıl hissettirdiğimiz“. Bir başka ifade ile sınırlarımızınasıl belirlediğimiz? Eğer BEN’imizin sınırları İNCE ise bu durum beraberinde, Başkalarının ihlallerine izin verme, HAYIR diyememe, Gücümüzü başkasına teslim ettiğimiz için (istediğimizi net ifade edememekten dolayı kontrolü kaybediyoruz) hem kendimize kızgınlık duyma […]